Általános megbízási szerződés

Szolgáltatás tartalma

 •     A feladatkörben elvárt igények összegyűjtését követően a szükséges tapasztalatok, hozzáállás, motiváció, viselkedésformák és személyiségjellemzők rögzítése.
 •     Pozícióról szóló összefoglaló, kvázi „hirdetés” megfogalmazása megbízóval egyeztetve (nem klasszikus hirdetésként funkcionál, az első kapcsolatfelvételt követően kapják meg a jelöltek).
 •     Szóba jöhető jelöltek közvetlen megszólítása.
 •     Életrajz beérkezése után telefonos interjú, ami az alapvető szakmai jártasságon túl a soft elemekre összpontosít.
 •     A bemutatásra javasolt jelöltekről a szerzett információk alapján rövid szöveges ajánlás készítése (tapasztalat, személyes tulajdonságok, váltási hajlandóság, belső motiváció). CV és ajánlás továbbítása a megbízónak.

Lebonyolítás és ütemezés

 •     Az ezt követő interjúk és találkozók szervezése és lebonyolítása, valamint a jelöltek értesítése a megbízó hatásköre és feladata.
 •     A sztenderd keresésekben rendszerint 4-5 hét után várható eredmény.
 •     A pályázati anyagokat a pályázók beleegyezésével továbbítom, kimondottan erre az adott pozícióra.
 •     A konkrét érdeklődők adatai kivételével csak személyes azonosításra nem alkalmas adatokat tartalmazhat adatvédelmi okokból (megszólított személyek száma, feladatkörük, jelenlegi munkahelyük – név nélkül).

Honorárium

 •     Az adott projektet előre meghatározott honoráriumért vállalom el.
 •     A honorárium 3 részletben fizetendő, első részlet a vállalkozói szerződés megkötésekor, a második a jelöltek bemutatása után, a harmadik amikor a kiválasztott jelölttel megállapodás születik. A megbízás teljesítése során a megbízó visszamondja a megbízást, a vállalási összeg hátralévő részének felét köteles fizetni.

Garancia

 •     Amennyiben a kiválasztott jelölt és a megbízó között létrejött munkaszerződés a vállalt garancia időn belül bármely fél kezdeményezésére megszűnik, kivéve, ha a jelölt a megbízó érdekkörén belül más megbízatást kap, úgy honorárium-mentesen, egy alkalommal ismételt keresés indul.

Általános megbízási szerződés